Artur Edward Waite

06 Kochankowie LoScarabeoUrodził się w Nowym Jorku w 1857 roku, ale swoje długie życie spędził w Anglii. Nie otrzymał regularnego wykształcenia; od wczesnej młodości zaczytywał się w literaturze fantastycznej, spirytystycznej i teozoficznej. Mimo to w swoich dociekaniach starał się być ścisły i dociekliwy. Waite był czynny w Zakonie Złotego Brzasku (Golden Dawn). Około 1910 roku opracował wydał słynny Tarot Rider-Waite; a opis zaprojektowanych kart zawarł w The Pictorial Key to the TarotKlucz obrazowy do Tarota.
We wczesnych publikacjach Waite wyrażał uznanie dla idei masońskich: w ogólnym aspekcie ich celem jest dobroczynność i roztropność; w planie ezoterycznym dążą do odrodzenia moralnego ludzkości, poprzez przejrzysty jednolity system moralności, by stworzyć doskonałego człowieka.
Do Zakonu Złotego Brzasku Waite wstąpił w 1891 roku, najpierw na ograniczonych prawach ze względu na swoje ubóstwo. W roku 1899 był już w wysokiej randze. W międzyczasie pisał teksty okultystyczne, przekładał manuskrypty alchemiczne i redagował pismo okultystyczne. Z początkiem XX wielu Zakon Złotego Brzasku zaczął się dzielić i rozpadać. W następstwie w 1904 Waite zawiązał Odnowiony Zakon Złotego Brzasku, a w 1915 Stowarzyszenie Różowego Krzyża.
W 1909 r. Waite wspólnie z Pamelą Coleman Smith, członkinią Golden Dawn, wydali talię tarota, obecnie chyba najpowszechniejszą i znaną w szeregu odmian i mutacji pod nazwą Rider-Waite Ta-rot. (Rider był wydawcą kart). Talia powstała jako rezultat gruntownych studiów Waite’a nad syste-mami ezoterycznymi, szczególnie – Kabałą.
Karty Małych Arkanów w talii Rider-Waite otrzymały sugestywne obrazki, kojarzące się z ich znaczeniami dywinacyjnymi. Waite dokonał również transpozycji Mocy i Sprawiedliwości w Wielkich Arkanach. Talii kart towarzyszyła książka Klucz do Tarota.
Waite był tłumaczem wielu dzieł francuskich ezoteryków na angielski, m.in. Eliphasa Levi’ego i Papusa. Opracowywał i wydawał stare książki na tematy alchemiczne i mistyczne. Zajmował się historią masonerii z rozsądkowego punktu widzenia. Zainteresowania okultystyczne nie zmieniły faktu, iż światopogląd Waite’a był chrześcijański.
Współczesny mu, działający na tym samym obszarze i rywalizujący z nim, Aleister Crowley był antagonistą Waite’a i jego przeciwieństwem na płaszczyźnie moralnej. Crowley naigrywał się między innymi z przyciężkiego i nieco bombastycznego stylu książek pisanych przez Waite’a. A.E.Waite dożył sędziwego wieku 90 lat (zmarł w 1947 roku).

Kazimierz Pasiewicz