Pojęcia i terminy

W założeniu glosariusz ma spełniać dwie funkcje:

  • porządkować pojęciowe spektrum  z zakresu szeroko rozumianej wiedzy o Tarocie i  Kabale;
  • stanowić podręczne kompendium, traktowane jako duże udogodnienie w poszukiwaniu niezbędnych informacji.

Słownikowy charakter nie zastąpi szczegółowych opracowań z danego tematu. Z pewnością nie jest idealnym opracowaniem. Mogły zostać pominięte (nieświadomie) te pojęcia, które – w moim przekonaniu – wydawały się zbyt oczywiste.

Glosariusz ma otwarty charakter i może – ba! powinien –  być uzupełniany. Proszę zatem o nadsyłanie swoich propozycji rozszerzenia glosariusza bądź uzupełniania już istniejących wpisów.

Przy tworzeniu słownika wykorzystano hasła, zawarte w:

  • Cedar, Vademecum wiedzy tajemnej;
  • Dariusz Cecuda, Encyklopedia numerologiczna sztuk mantycznych, Dom Księgarski „Ezoteric”, Warszawa 2005;
  • Bohdan Kos, Kilka podstawowych pojęć kabały i mistycyzmu żydowskiego (Gnosis 10, sierpień 1998).

Jeżeli nie napisano inaczej, wszystkie grafiki są wykonane przez Dariusza Cecudę..