arkana numeryczne

Miecze ogólnie

Powietrze, myśl, intelekt, komunikacja i konflikty

Miecze, które są przynależne do żywiołu powietrza, reprezentują obszar myśli, idei, intelektu i ducha człowieka, w których pomieszczony jest nasz system przekonań i wartości, zarówno w skali jednostkowej, jak i społecznej. Powietrze to świadomość, przytomność i jasność umysłu. Duch ludzki, podobnie jak powietrze, znajduje się w ciągłym ruchu, jest wolny, niczym nieograniczony i porusza się swobodnie w obszarach wybiegających daleko poza ziemskie granice czasu i przestrzeni.

Kielichy ogólnie

Woda – uczucia, emocje, miłość, relacje i intuicja

Zdecydowana większość europejskich talii tarota kojarzy Kielichy z żywiołem wody. Kielich jest zwykle pucharem, kielichem komunijnym jak tajemniczy Graal, niekiedy napełniony cudowną wodą lub innym świętym płynem. Kielich może być kamiennym kraterem zawierającym Somę. Często znajduje się w nim krew ofiarna. Niekiedy oznacza seksualność z konotacjami połączenia i błogosławieństwa. Ezoterycznie woda jest kobiecym, pasywnym, biernym elementem.

Buławy – kluczowe numerycznych

As – Twórcza siła; Entuzjazm; Zaufanie; Odwaga, pewność siebie

Dwójka – Siła osobista; Śmiałość, zuchwalstwo; Oryginalność

Trójka – Poszukiwanie; Przezorność, przewidywanie; Przywództwo, umiejętność przewodzenia

Czwórka – Uroczystość; Wolność; Podniecenie, podekscytowanie

Piątka – Niezgodność; Współzawodnictwo; Nieład, bałagan, awantura

Kielichy – kluczowe numerycznych

As – Siła emocji; Intuicja, przeczucie; Intymność; Miłość

Dwójka – Związki; Rozejm, zawieszenie broni; Przyciąganie, powab, atrakcyjność

Trójka – Obfitość, bogactwo; Przyjaźń; Społeczność, wspólnota

Czwórka – Samopochłanianie; Apatia; Ruch wewnętrzny

Piątka – Strata; Osierocenie, żałoba; Żal

Szóstka – Dobra wola; Niewinność, prostoduszność; Dzieciństwo