7

SiedemWiedza okultystyczna uznaje siedem kosmicznych elementów: cztery całkowicie fizyczne, piąty (eter) jest na wpół materialny. Dwa pozostałe są nadal poza zasięgiem ludzkiego postrzegania i staną się znane dopiero w szóstym i siódmym kręgu. Uważana we wszystkich prawie epokach i religiach za liczbę magiczną, symbolizuje człowieka, który stojąc na ziemi, wznosi wzrok ku temu, co nieznane w poszukiwaniach duchowości. Mówi o wewnętrznej głębi, duchowości, których potrzebuje ludzka istota; mówi nam też o więzi łączącej człowieka ze wszechświatem. Liczba święta, według Kabały jest wielkim numerem boskich misteriów; jest liczbą spełnienia, pełni i kompletności. Łączy w sobie niebiańską symbolikę trzech z ziemskim symbolicznym znaczeniem czterech; uosabia jednostkową doskonałość (4+3=7) podczas gdy dwunastka uniwersalną (4×3=12). W Biblii ma zarówno znaczenie pozytywne, jak i negatywne. 3 (duch/dusza) + 4 (ciało/materia) = pełnia, kompletność – połączenie obu pierwiastków w człowieku, czyli uduchowienie ciała. Siedem cnót i grzechów, radości i smutków Najświętszej Panny; siedem planet, tonów muzycznych, dni tygodnia, sfer niebieskich (siódme niebo).

Numerologicznie siódemka jest doświadczeniem, nauką, doskonaleniem materii.

Sprzyja utrzymywaniu dystansu. Cechuje się rozsądkiem, otacza się tajemnicą. To życiowa mądrość, a także umiejętność analizy. Chętnie niesie pomoc poprzez dostarczanie doświadczeń, przepowiadanie drogi. Jej żywiołem jest woda. Siódemka stanowi klucz do materii, wyrażającej się w siódemkowych przejawach: 7 dni tygodnia – czas kreacji materialnego świata, zakończenie dzieła; 7 nut dźwięków, 7 czakr. Symbol ograniczenia człowieka przez czas. Jest zgodny z dwunastką, ponieważ trzy i cztery daje siedem, a potrojona czwórka daje dwanaście. Są one numerami niebiańskich planet i znaków wynikających z tego samego źródła; przez numer trzy uczestniczący w Boskości, a przez numer cztery w istocie spraw mniejszej rangi. Misją Siódemek jest praca nad osiągnięciem wewnętrznej doskonałości i służenie radą, i pomocą tym wszystkim, którzy pragną rozwijać się duchowo i intelektualnie. Ponadto ich życiowym celem powinno być dzielenie się wiedzą, którą zgłębiły podczas swych poszukiwań Prawdy i Absolutu. Lekcją siódemek jest poszukiwanie wartości duchowych.

Planetą siódemki są Księżyc, Neptun. Jej kamieniem ametyst, metalem cynk i cyna. Zodiakalnie do siódemki przynależy Panna, jak Ryby. Dzień to poniedziałek, jak i niedziela. Barwami siódemki są niebieski, srebrny, brązowy. Szczęśliwe liczby – 7, l, 5. Wśród sławnych przedstawicieli tej wibracji są między innymi Franciszek Liszt, Greta Garbo, Marcel Proust, Edgar Allan Poe, Fryderyk Nietzsche, Fiodor Dostojewski, Marilyn Monroe, Paul Gaugin, Ludwik Pasteur, James Dean.

  • W Tarocie Rydwan.
  • W Aniołach Kabały Achaiah.
  • W runach Gebo.
  • W I-Cing heksagram Szy.
  • Na Drzewie Życia sefira Netzah.
  • Siódma czakra Sahasrara.
  • W Hunie szamańska zasada Pono.
  • Siódmy chór Aniołów Księstwa.

Informacje o poszczególnych liczbach pochodzą z Encyklopedii Numerologicznej Sztuk Mantycznych autorstwa Dariusza Cecudy

Informacje o poszczególnych runach pochodzą z książki Ścieżki i bezdroża runiczne Tomasza Misterki (Dom Księgarski „Ezoteric”)