Kielichy ogólnie

3 Kielichów

Woda – uczucia, emocje, miłość, relacje i intuicja

Zdecydowana większość europejskich talii tarota kojarzy Kielichy z żywiołem wody. Kielich jest zwykle pucharem, kielichem komunijnym jak tajemniczy Graal, niekiedy napełniony cudowną wodą lub innym świętym płynem. Kielich może być kamiennym kraterem zawierającym Somę. Często znajduje się w nim krew ofiarna. Niekiedy oznacza seksualność z konotacjami połączenia i błogosławieństwa. Ezoterycznie woda jest kobiecym, pasywnym, biernym elementem.

Kielichy rządzą psyche, życiem emocjonalnym, marzeniami, snami, cyklami księżycowymi i subiektywnym doświadczeniem. Odnoszą się do wszelkich aspektów życia wewnętrznego, od fantazji i wyobraźni począwszy aż do ekstazy, źródeł smutku, spokoju i bezpieczeństwa, emocji, religii. To świat uczuć, drgnień serca, bliskich więzi emocjonalnych i duchowych.

Kontakt ze światem nie werbalny, empatyczny, uczuciowy i intuicyjny. Symbolizują – najkrócej mówiąc – świat uczuć i to, co w nim jest najistotniejsze: miłość. Pozwalają wczuć się w głębię ludzkiej duszy, przez co stają się odzwierciedleniem nieświadomej psychicznej energii oraz przemożnej siły uczuć, także tych negatywnych – nienawiści, zdrady, fałszu. Ich zadaniem jest informowanie o romansach, małżeństwie, przyjaźni, zadowoleniu. Służą one jako most, którego zadaniem jest połączenie świata marzeń ze światem rzeczywistości. W niektórych wypadkach informują one o zyskach lub poprawie finansowej.

Tak jak faluje woda, tak samo pulsują, wibrują Kielichy. Opanowanie lekcji Kielichów oznacza zrównoważenie, harmonię ducha i ciała. Wskazuje na uduchowienie zmysłowego i sprowadzenia na ziemie tego, co uduchowione. Dają miłość – bezwarunkową, głęboką, wierną, szczerą. Nie każdy wszakże jest przygotowany na to, by ją wziąć, bowiem czasami jest dużym ciężarem.

Można spotkać talie, w których Kielichy są umieszczone w żywiole Powietrza. Przede wszystkim dotyczy to obszaru Półwyspu Iberyjskiego. W nich nacisk został położony na sferę filozoficzną, domenę rozumu, a nie na aspekt emocjonalny. W takim ujęciu są one symbolem ducha otwartego na boską inspirację, wyższy poziom inteligencji, stan kontemplacji, medytacji.

Dariusz Cecuda