26

26Jest szczególną liczbą, dotyczy bowiem międzyludzkich relacji, które będą wyznaczone przez popełniane w trakcie poprzednich inkarnacji błędy lub przeciwnie – umiejętność współżycia z ludźmi.

To także dług karmiczny ciała, jedyny, który zaciągamy względem siebie samych. Powstaje przez nadmierne poddaństwo i służalczość bądź przez nadmiar obowiązków i odpowiedzialności. Jest energią odwagi, entuzjazmu i pragnienia władzy. Ta zaś przyjdzie wówczas, kiedy osiągniemy wewnętrzną mądrość, zwłaszcza umiejętność panowania nad sobą. Daje siłę wewnętrzną i cielesną, przez co predysponuje do osiągnięcia mistrzostwa w sporcie. Często towarzyszy osobom nie w pełni sprawnym ruchowo, bowiem dla nich samodzielne zakupy, spacery i schodzenie po schodach często jest już szczególnym osiągnięciem. Uczy panowania myślą, siłą woli nad aktywnością ciała. Korzystna dla spraw finansowych. Wymaga przynajmniej godziny ciągłego ruchu tygodniowo. Cierpienie i nieefektywność działania.

Liczba boskiego imienia JHVH, bowiem poszczególne litery mają następującą wartość: Jod – 10; He – 5; Waw (Vau) – 6; He – 5. One też tworzą tetraktys.

  • W Tarocie Medytacyjnym „Mandala Duszy” – Dziesiątka Buław
  • W Aniołach Kabały – Haaiah
  • W I-Cing heksagram – Ta-Cza’u

Informacje o poszczególnych liczbach pochodzą z Encyklopedii Numerologicznej Sztuk Mantycznych autorstwa Dariusza Cecudy