Liczby mistrzowskie

Oprócz liczb prostych i wtórnych (podliczb) istnieją liczby o szczególnych, wyższych wibracjach, zwane Liczbami Mistrzami bądź Mistrzowskimi: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77.

Liczb tych się nie upraszcza (tj. nie sumuje się cyfr, aby otrzymać liczbę prostą),
lecz zawsze bierze się pod uwagę tę wysoką wibrację, jako możliwą do spełnienia.

Obecność Liczb-Mistrzów wskazuje, że jest to tzw. stara dusza, która wcieliła się ponownie, by dołączyć swą wiedzę do rozwoju ludzkości w dziedzinach takich jak: praktyki duchowe, medycyna, nauka, religia, pedagogika, polityka. Nie znaczy to, że osoba, która nie posiada w swej karcie Liczb-Mistrzów, nie może mieć za sobą długiej historii wcieleń.
Często Liczby-Mistrzowie oznaczają starą duszę, która wiele wcieleń wcześniej otrzymała wtajemniczenie w starożytnych szkołach ezoterycznych i teraz przychodzi, by inicjować nowe dusze. Odbywa się to w szczególności w takich dziedzinach jak techniki uzdrawiania i rozwoju duchowego lub odkrycia naukowe.
Niezależnie od tego, gdzie pojawi się Liczba-Mistrz, jej wyższa wibracja może się w pełni ujawnić tylko wówczas, gdy dusza jest obudzona, świadoma swego powołania. Dlatego też musimy bardzo uważać przeprowadzając analizę losu danej osoby, by nie wyciągać pochopnych wniosków. W wielu przypadkach osoba posiadająca Liczbę-Mistrza (jedną lub więcej) w dacie urodzenia lub imieniu i nazwisku, budzona jest przez objawienie, olśnienie, iluminację. Często jednak zdarza się, że nie korzysta ona ze swego daru i nie podejmuje świadomej dyscypliny wewnętrznej, rezygnując z nauki praw kosmicznych w obecnym życiu. Zwykle jednak osoby, których data urodzenia lub imię i nazwisko zawierają którąś z Liczb-Mistrzów, posiadają specyficzną siłę osobowości, rodzaj charyzmy, która przynajmniej zapewnia im wyjątkowe miejsce w społeczeństwie.
Ponieważ liczby te wibrują na wysokiej częstotliwości i posiadają ogromną moc, ci, których one dotyczą, otrzymują trudne zadania w życiu, między innymi konieczność ścisłej samokontroli, dyscypliny i oczyszczenia świadomości zewnętrznej czyli osobowości. Aż do chwili, gdy to nastąpi, osoby te zachowują się zgodnie z wpływem wibracyjnym raczej liczby dwa, a nie jedenaście, cztery, a nie dwadzieścia dwa, sześć, a nie trzydzieści trzy, itd.

Informacje o poszczególnych liczbach pochodzą z Encyklopedii Numerologicznej Sztuk Mantycznych autorstwa Dariusza Cecudy.