Świat Mieczy

Miecze ogólnie

Powietrze, myśl, intelekt, komunikacja i konflikty

Miecze, które są przynależne do żywiołu powietrza, reprezentują obszar myśli, idei, intelektu i ducha człowieka, w których pomieszczony jest nasz system przekonań i wartości, zarówno w skali jednostkowej, jak i społecznej. Powietrze to świadomość, przytomność i jasność umysłu. Duch ludzki, podobnie jak powietrze, znajduje się w ciągłym ruchu, jest wolny, niczym nieograniczony i porusza się swobodnie w obszarach wybiegających daleko poza ziemskie granice czasu i przestrzeni.

Buławy – kluczowe numerycznych

As – Twórcza siła; Entuzjazm; Zaufanie; Odwaga, pewność siebie

Dwójka – Siła osobista; Śmiałość, zuchwalstwo; Oryginalność

Trójka – Poszukiwanie; Przezorność, przewidywanie; Przywództwo, umiejętność przewodzenia

Czwórka – Uroczystość; Wolność; Podniecenie, podekscytowanie

Piątka – Niezgodność; Współzawodnictwo; Nieład, bałagan, awantura