Liczby podstawowe

W systemie numerologicznym przyjmuje się 9 jako bazę cykliczną.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – to liczby pojedyncze i jednocześnie podstawowe elementy wszystkich innych liczb złożonych. Nazywamy je liczbami głównymi (podstawowymi).
Liczby złożone nazywamy liczbami wtórnymi lub podliczbami a czasem źródłowymi.. W każdej interpretacji przede wszystkim posługujemy się liczbami głównymi, które stanowią podstawę wiedzy numerologicznej, i podliczbami, które podkreślają unikalność i wielowarstwowość danego problemu.
Stosowane w numerologii metody obliczeń najczęściej doprowadzą nas najpierw do znalezienia podliczby, np. 27, 45, 73 czy 2137. Następnie trzeba ją zredukować do liczby prostej, dodając do siebie poszczególne cyfry. Działanie to nazywa się redukcją teozoficzną.

Informacje o poszczególnych liczbach pochodzą z Encyklopedii Numerologicznej Sztuk Mantycznych autorstwa Dariusza Cecudy