22

Tworzenie struktur.22

Liczba doskonała w numerologii, posiada jedną z najsilniejszych wibracji. Rządzi nią Pluton i jest to jedyna liczba, która daje taki sam rezultat przez dodawanie, jak i mnożenie. Ma związek ze słoneczną energią.

Tworzy struktury świadome szczególnego zbiegu okoliczności, umie znaleźć rozwiązania nierozwiązywalnych problemów. Siła, jaką posiadają osoby urodzone pod jej wpływem, jest skierowana na realizację doczesnych, przeważnie materialnych celów, niemniej jednak mają one szanse na uzyskanie równowagi we wszystkich dziedzinach życia. Ich możliwości są nieograniczone, a głęboka wiedza oraz twórcze zdolności pozwalają im prowadzić innych ludzi drogą do oświecenia. Mają tendencję do spoczywania na laurach, zwłaszcza, gdy są przekonane, że osiągnęły wystarczający poziom wiedzy i mądrości. Powinny zrozumieć, iż sprawy materialne to tylko jedna z dziedzin życia, a wówczas będą w stanie wykorzystać swój ogromny potencjał na dalsze duchowe doskonalenie się. W negatywie grozi im ruina, szaleństwo, skłonność do gwałtownych reakcji, nadmierny pociąg do przygód.

  • W Tarocie Medytacyjnym „Mandala Duszy” – Król Buław
  • W Aniołach Kabały  – Yeiayel
  • W runach – Ingwaz
  • W I-Cing heksagram – Pi

Informacje o poszczególnych liczbach pochodzą z Encyklopedii Numerologicznej Sztuk Mantycznych autorstwa Dariusza Cecudy