Tarotowe Karty-Bramy

Wśród kart Małych Arkanów wyróżniono karty, które niosą specjalnie silne przesłanie. Karty Bramy w Tarocie określają ważne i przełomowe momenty w naszym życiu, są sygnałem, że znajdujemy się w momencie kulminacyjnym, w punkcie, przesilenia. Są podpowiedzią, że jeden etap się już kończy, a drugi zaczyna. Zapowiadają rozwój i wezwanie do skupienia uwagi by dokonać wyboru. Jeśli wybór będzie właściwy – przekroczymy bramę i dostaniemy ułatwienia od losu. Jeśli nie – możemy przed nią pozostać z nierozwiązanym problemem do czasu aż odrobimy lekcję, nauczymy się właściwej postawy i znajdziemy rozwiązanie. Karty Bramy w Tarocie to inaczej mówiąc drogowskazy na naszej drodze do szczęścia, wskazujące na ważność wydarzeń determinujących rozwój osobowości na danym etapie życia. Mogą też być dla nas przestrogą, jeśli nie posłuchamy ich przesłania możemy ponieść klęskę.

Dla niezdecydowanych i lękliwych brama może być przeszkodą nie do przekroczenia. Jeżeli nie okiełzna się strachu lub nie podejmie wysiłku by zmierzyć się z problemem, trudna sytuacja będzie powracać. Czasem życie zmusi do przekroczenia bramy nawet wbrew naszej woli. Jednak odbywa się to w sposób bolesny i trudny.

Karty bramy mają nam uzmysłowić ważność wydarzeń jakich doświadczamy. Są znakiem rozwoju osobowości. Nie dotyczą spraw czysto materialnych, lecz ukazują ewolucję postaw, emocji, myśli i uwalniania się z pułapek materii.

śmierć pswieża pssąd psświat psWielkie Arkany

Śmierć – symbolizuje zmiany, transformację, koniec starego i równocześnie początek nowego etapu życia. Przemianę, która obejmuje nie tylko zmiany w naszym otoczeniu, ale także w psychice. Karta nie pokazuje śmierci w sensie fizycznym (może tak być tylko w skrajnych przypadkach), ale uczy gorzkiej prawdy, że należy pozwolić odejść temu, co już się zakończyło, uwolnić się, zakończyć pewną fazę naszego życia. Niesie za sobą łzy, cierpienie, gorycz, żałość, nieumiejętność pogodzenia się ze stratą. Karta ta podpowiada, że to, co się zdarzyło po prostu musiało nastąpić, im szybciej się z tym pogodzimy tym szybciej nastąpią zmiany na lepsze.
Wieża – symbolizuje upadek tego, co wypracowaliśmy przez lata, z czym wiązały się nasze nadzieje i w co wierzyliśmy. Upadek ten może dotyczyć zarówno sfery materialnej, jak i uczuciowej. Karta ta wskazuje na to, że mierzymy w swoim życiu zbyt wysoko, musimy spuścić z tonu, bo poniesiemy klęskę. Podkreśla kłótnie i spięcia w kontaktach międzyludzkich. Pokazuje także naszą klęskę w sensie materialnym, może wskazywać na kłótliwych sąsiadów, toksyczną atmosferę, a także psujące się sprzęty i awarie. Jest jednocześnie zapowiedzią odmiany na lepsze pod warunkiem, że człowiek pokona negatywne emocje, które zrodziły się na skutek zaistniałej sytuacji. 
Sąd – symbolizuje zmartwychwstanie, odrodzenie, powrót do tego, co na daną chwilę wydaje się zakończone i  niemożliwe. Kiedy pojawia się w rozkładzie zapowiada, że nadchodzi czas na ocenę naszej sytuacji życiowej, podsumowanie i bilans, ale także powrót do dawnych planów, przedsięwzięć, odrodzenie uczuć, ponowne nawiązanie kontaktów, które zostały zerwane z różnych przyczyn. Kiedy pojawia się karta Sąd nie licz na to, że problem sam minie, stań oko w oko z nim, zmierz się z problemami i dokonaj bilansu swojego postępowania, a otrzymasz to, na co liczysz.
Świat – symbolizuje nowy etap życia, otwarcie się na nowe możliwości, dopełnienie, pomyślne wykonanie misji. Jest zapowiedzią korzystnego rozwoju sytuacji, uwolnienia się od ograniczeń i lepszych perspektyw na przyszłość. Zachęca, by nie siedzieć w miejscu tylko działać. Nawet, jeśli nasze działanie jest nie do końca uczciwe moralnie, nauczymy się czegoś o sobie, poznamy własne granice, dostaniemy lekcję od życia i w rezultacie zwycięży dobro.

as pentakli md6 pentakli md9 pentakli md10 pentakli md6 mieczy md8 mieczy md5 kielichów md8 kielichów md3 buław mdMałe Arkany

Trójka Buław – kulminacja energii. Potrzeba ruchu i zmiany. Konieczność podjęcia działania by uwolnić się z ciasnych ram ograniczeń i wypłynąć na szersze wody. Uczy działania nie tylko wyłącznie dla siebie, ale z uwzględnieniem potrzeb i potencjału innych ludzi.
Piątka Kielichów – zrozumienie natury emocji. Umiejętność odróżniania cudzych emocji od swoich. Przez konfrontację ze skrajnie silnymi uczuciami: bólem, głębokim smutkiem, zazdrością, napięciem emocjonalnym na granicy eksplozji, prowokuje dojrzałość uczuciową. Uczy, że pogrzebane uczucia mogą odrodzić się w doskonalszej formie.
Ósemka Kielichów – konfrontacja ze skrajnymi uczuciami, konflikt wewnętrzny wywołujący emocjonalne rozdarcie, prowadzące do przewartościowania na płaszczyźnie uczuć. Prowokuje konieczność zdobywanie nowych doświadczeń: może to być doświadczenie wolności, poddanie się pasji czy namiętności nawet wbrew oczekiwaniom otoczenia.
Szóstka Mieczy – moment duchowego przełomu. Konieczność uwolnienia się od starych schematów myślenia, porzucenie „bezpiecznych” poglądów dla nowych marzeń, idei i rozwiązań. A wszystko po to by odnaleźć w sobie nieograniczoność potencjałów i nowych możliwości, choć by miał temu towarzyszyć lęk.
Ósemka Mieczy – wezwanie do wykazania się odwagą w warunkach, którym człowiek zmuszany jest ulec. Budowanie w sobie poczucia godności i wartości pomimo wpajanych z zewnątrz ograniczeń. Prowokuje do wykazania się umiejętnością dostrzeżenia rozwiązań tam, gdzie na pierwszy rzut oka ich wcale nie widać.
As Pentakli– kreatywność jako część natury świata. Dostrzeżenie, że na bazie jaką jest materia można sięgnąć po pierwiastki duchowe. Uczy rozumienia, że w akcie twórczym przenikają się wzajemnie energie ziemskie i boskie.
Szóstka Pentakli– dawanie i branie są dwiema stronami tej samej monety. Jeżeli nie umiemy brać, nie umiemy też obdarowywać – te dwie czynności muszą być w równowadze. Tak nadmiar jak i brak są zakłóceniem harmonijnego przepływu energii.
Dziewiątka Pentakli– bogactwo tak materialne, jak i duchowe wymaga uważnej opieki. Nie wystarczy posiadać, trzeba to również umieć utrzymać, ale nie przywiązywać się by nie zostać niewolnikiem własnych bogactw. Dar losu może wynieść człowieka ponad przeciętność, ale tylko od niego będzie zależeć czy wzbogaci swoją osobowość, czy ugrzęźnie w pułapce posiadania.
Dziesiątka Pentakli– nie przychodzimy znikąd i donikąd nie odchodzimy. Jesteśmy sumą poprzednich pokoleń, a ich dorobek jest naszym dziedzictwem, którego nie wolno nam marnować! Co gromadzimy przez swoje życie będzie bogactwem tych co przyjdą po nas – oby ta scheda nie była dla nich balastem!

W zakresie Wielkich Arkan opracowała Lucyna; Małych Arkan – Dorota Maria Słowikowska