Usytuowanie postaci w Tarocie

Ustawienie figur symbolizuje formę aktywności. Kiedy widoczny jest lewy profil osoby, wyraża to medytację. Twarz en face – działanie rozważne. Prawy profil – działanie bezpośrednie albo porywcze, zmierzające do bezustannej ewolucji.

Pozycja stojąca jest wskazówką pracy wewnętrznej. Osoba przygotowuje się do działania aktywnego: aktywność, przywództwo, energia.
Pozycja siedząca świadczy o zaniechaniu zewnętrznej aktywności: bierność, wytrzymałość i rozwój wewnętrzny.
Głowa w Tarocie wyraża wolę, przywództwo. W interpretacji odgrywa kapitalną rolę, gdyż wskazuje na charakter i wolę. Gdy osoba stoi przodem, ale głowa jest zwrócona w lewo, jak u Maga (strony podajemy tak, jak je widzimy patrząc na rysunek), działanie poprzedzone jest przez refleksję. Postacie z odkrytą głową symbolizują zaniechanie działania na planie fizycznym. Ponieważ nakrycie głowy jest materialne, działanie manifestuje się w zgodzie z ideą symbolizowaną przez to nakrycie. Na przykład korona skupia promieniowanie szczególnie subtelne dzięki ozdobom, które stanowią centra przyciągania energii kosmicznej.
Włosy emitują fluidy siły wewnętrznej. Włosy pozbawione koloru oznaczają brak siły woli, włosy kolorowe symbolizują wybitną siłę mentalną. Rozczochrane są wskazówką wielkiej siły woli. Włosy spięte nie mają specjalnego znaczenia – manifestacja woli jest bardziej powściągliwa (np. Sprawiedliwość, która symbolizuje umysł całkowicie racjonalny).
Broda wskazuje na wybitnie skondensowaną wolę.
Szyja jest łącznikiem między umysłem (głowa) i duszą (pierś). Osłonięta, wskazuje na bezpośredni związek między dwoma planami. Zakryta, podkreśla w sposób określony kolorem szaty różnicę między siłą duchową i siłą mentalną. Szyja całkowicie odkryta symbolizuje niezależność połączoną z brakiem wszelkich zahamowań.
Pierś symbolizuje sferę duchową. Guziki i przybrania informują o bogactwie duchowym. Dwukolorowe ubranie wskazuje na szczególne znaczenie aspektu duchowego postaci.
Tors symbolizuje duszę, miłość macierzyńską i instynkty; pierś reprezentuje aspekt duchowy, brzuch – fizyczność i zmysłowość. Pasek symbolizuje podporządkowanie sfery uczuć rozsądkowi, chroni przed ekspansją niekontrolowanych emocji. Oznacza, że w swych działaniach człowiek kieruje się rozumem.
Ramiona symbolizują działania inteligentne, rozumne. Są one łącznikiem miedzy sferą intelektualną i uczuciową (kolor wskazuje, czy rozum ma przewagę nad uczuciem). Lewe ramię jest narzędziem aktywności duchowej, działania altruistycznego i uczuciowego, kieruje nim psychika. Prawe ramię przekazuje decyzje, dobre chęci, nadzieje, realizowanie się w działaniu. Ramię opuszczone oznacza działanie, które przyniosło owoce, albo przeszkodę do pokonania, np. opuszczone ramię Maga podkreśla jego niezdecydowanie i uległość. Ramię podniesione wskazuje na kontakt z Wyższym Ja, czerpanie sił płynących z kosmosu. Dłoń oparta o biodro przedstawia ruch pomiędzy sferą duchową i sferą fizyczną, umożliwiający kontrolę nad uczuciami i podejmowanie decyzji dotyczących spraw materialnych.
Nogi wskazują na realizację przez działanie. Nogi skrzyżowane przedstawiają stan oczekiwania. Jeżeli stopa jest w powietrzu, jak u Cesarza, oznacza to, że decyzja już została podjęta i należy rozpocząć działanie.

Tarot marsylski, Helena Starowieyska