13

13Związana z pracą, metodycznością i cierpliwością.

W poprzednim wcieleniu dana osoba żyła na koszt innych. Zaniedbywała obowiązki, zrzucała je na drugiego człowieka, bawiła się, podczas gdy inni ciężko pracowali.

W tym życiu będzie borykać się z kłopotami związanymi między innymi z trudnym, biednym dzieciństwem, brakiem pracy i pieniędzy, stratami materialnymi, koniecznością ciężkiej pracy do późnej starości. Pamiętajmy, iż składowymi trzynastki są jedynka – człowiek – i trójka – twórcza ekspresja. Redukcja daje nam czwórkę, symbolizującą człowieka, który kreatywnie zmaga się z materią. Trudności, jakie powoduje – zmiany pracy, problemy egzystencjalne – stają się okazją do całkowitej przebudowy własnego życia. Jest liczbą transformacji poprzez miłość. Symbolizuje wysiłek i pracę. Jej lekcją jest podejmowanie bez wahania ciężkiej pracy, uczenie się cierpliwości, solidności, odpowiedzialności. Pracować bez względu na rezultaty i próbować znaleźć radość w tym, co się robi. Nie oczekiwać pochwał, lecz mieć satysfakcję z własnej solidności.

  • W Tarocie Medytacyjnym „Mandala Duszy” – Śmierć
  • W Aniołach Kabały – Yezalel
  • W runach – Eihwaz
  • W I-Cing heksagram – T’ung-żen

Informacje o poszczególnych liczbach pochodzą z Encyklopedii Numerologicznej Sztuk Mantycznych autorstwa Dariusza Cecudy