Symbolika Gwiazdy

gwiazda convosWoda rozdziela się na pięć strumyków ⇒ w inicjacyjnym rytuale Philosophus Złotego Świtu powiedziano: tocząc na Ziemię Wody Stworzenia, które się jednoczą i tworzą Rzekę u jej stóp, Rzeka wypływa z Niebiańskiego Edenu, płynie i nie ustaje (Regardie). W Genesis mówi się wszakże wszakże czterech, a nie pięciu rzekach, wypływających z Edenu. Być może chodzi tu o inną wodę; w Manual of Cartomancy Waite podkreśla, że dary Ducha płynęły na ziemię indywidualnego człowieka.

Wodnik ⇒ w Złotym Świcie przydzielono do tej karty Wodnika, Ten związek zdaje się odpowiadać figurze w wizerunku Arkanu.

Mistyczna podróż ⇒ nie można wykluczyć, iż następujące po Wieży Arkany Waite uważał za ostatnie etapy podróży mistyka. W The Secret Tradition in Alchemy mówi: Objawienie w chwili wyciszenia jak po przejściu burzy: teraz ciemność ustępuje, słońce wstaje a skarb jest odnaleziony. Tym skarbem, wg Tomasza Vaughana, jest Tajemnica Chrystusa, a wg Różokrzyżowców – głęboki sekret Spotkania w Duchu.