Numerologia

0-22Generalnie Tarot opiera się na numerologii pitagorejskiej, która wyjaśnia znaczenie liczb, choć można by postawić pytanie dlaczego nie sięga do numerologii kabalistycznej, skoro do Wielkich Arkanów są przypisane poszczególne litery hebrajskiego alfabetu. Być może dlatego, że mało kto zna hebrajski i zasady jego stosowania, a tym bardziej znaczenie liczb.
Skoro pierwotną zorganizowaną zasada jest pitagorejska numerologia, zacznijmy od omówienia archetypicznego znaczenia liczb i ich roli w dywinacji.
Jungowskie wyjaśnienie archetypów zbiorowej podświadomości jest dość szeroko znane i widocznym jest, że obrazy tarota są archetypiczne. Część komentatorów tarota dołączyła jungowskie analizy do tradycyjnych talii tarota, a kilka najnowszych talii wyjaśnia użycie archetypicznych wyobrażeń tak, jak to opisał Jung i jego koledzy. Archetypy są również podłożem symbolicznego systemu alchemii i mitologii, stąd możemy je zauważyć w Wielkich Arkanach (zawierających oczywiście 22 archetypiczne obrazy). Mniej znanym jest jednak to, że liczby same w sobie są archetypami, a struktura tych archetypów jest wyrażona w pitagorejskiej numerologii, sefirotycznym systemie w Kabale i mistyce liczb w wielu innych kulturach. Uświadomienie sobie tych archetypów wpływa na prawidłowe zrozumienie Małych Arkanów (zawierającymi cztery kolory, z czterema kartami dworskimi oraz dziesięcioma blotkami w każdym) tak, jak i rzuca dodatkowe światło na numerologiczną strukturę Wielkich Arkanów.

Archetypy można wyjaśnić jak następuje. Doświadczamy egzystencji na dwa całkowicie różne sposoby: fizycznie (lub materialnie) i psychicznie (lub mentalnie). Niemniej jednak, jedna rzeczywistość – którą Jung nazywa Unus Mundus (Jeden Świat) – leży u podłoża obu rodzajów zjawisk. Zbiorowa podświadomość zawiera wszystkie te podświadome struktury i procesy, które dzielimy z innymi ludźmi; pewne z nich pochodzą z naszych ludzkich umysłów, ale inne głębsze, z naszej biologii a nawet z praw fizyki na których biologia jest oparta. Najniższym zbiorowym poziomem naszej psyche jest po prostu czysta natura. Archetypy są aktywnymi strukturami na tym dzielonym poziomie podświadomości, który predysponuje nas do wzorów psychicznych odpowiedzi na daną sytuację, która z kolei może się przejawiać na wiele szczególnych sposobów. Archetyp pojawia się świadomości jak subiektywna rzeczywistość, ale z powodu swego pochodzenia ze zbiorowej podświadomości, przedstawia obiektywną rzeczywistość. 
Jung był przekonany, że te najbardziej podstawowe archetypy są liczbowe i liczby są kluczem do związku pomiędzy psychicznym i fizycznym królestwem. To dlatego, że liczby są składową natury, zarówno na zewnątrz ja i wewnątrz; to przedświadomie rządzą zarówno psychicznym procesem myślenia i przejawami materialnej rzeczywistości. Jung napisał mam wyraźne odczucie, że liczby są kluczem do tajemnicy, gdyż są o tyle odkryciem, co wynalazkiem. To ilość jak i znaczenie.

Liczba jest zarazem cechą i ilością (znaczeniem i miarą). W historycznym, świadomym rozwoju liczby, Zachód faworyzował ilościowy i abstrakcyjny aspekt strukturalny, który prowadzi do rozwoju nowoczesnej nauki, podczas gdy Wschód faworyzował jakościowy i uczuciowy aspekt. Inaczej mówiąc: Zachód położył nacisk na materialne pole a Wschód na mentalne, chociaż oba są zasadniczymi aspektami Unus Mundus. Numerologia pitagorejska widzi jednak liczby jako kosmiczne zasady w obu, materialnym i duchowym, aspektach.
Kiedy jakościowy aspekt jest dołączony do naszej koncepcji liczb, stają się one czymś więcej niż prostymi ilościami 1, 2, 3, 4; nabywają archetypicznego charakteru jako Jedność, Przeciwieństwa, Połączenie, Spełnienie. Są analogiczne do bardziej znajomych archetypów, takich jak Matka, Mędrzec, Dziewica, Cień, które są w bardziej oczywisty sposób przedstawiane w Wielkich Arkanach.