14

Wyraża pojęcie wolności i gotowość spotkania ze sferą nadzmysłową.14

Osoba obdarzona tą liczbą w poprzednich wcieleniach nadużywała wolności, sprawiając jednocześnie innym cierpienie. Istotną rolę odgrywały fizyczne zmysły, zaspokajane bez umiaru przez seks, narkotyki, alkohol. Impulsywność. Częste spotykanie zjawisk i ludzi, przerastających zdolność potocznego pojmowania. Występuje konieczność zaakceptowania innych, nauczenia się życia z nimi o raz przyjęcia nauk, jakie przyniosą. Lekcją czternastki jest zrozumienie i akceptacja tych aspektów rzeczywistości, które nie poddają się zmysłowemu poznaniu. Jest nią również nauka korzystania z wolności tak, by nie naruszać pól innych ludzi.

  • W Tarocie Medytacyjnym „Mandala Duszy” – Umiarkowanie
  • W runach – Perthro
  • W Aniołach Kabały – Mebahel
  • W I-Cing heksagram – Ta-ju

Informacje o poszczególnych liczbach pochodzą z Encyklopedii Numerologicznej Sztuk Mantycznych autorstwa Dariusza Cecudy