Symbolika Eremity

pustelnik maroonSamotny szczyt ⇒ kolejne nawiązanie do mistycznej podróży Różokrzyżowców. Zdaniem walijskiego mistyka i alchemika góra jest alegorią, opisującą stan głębokiej retrospekcji. Waite w Azoth or Star of the East stwierdza, iż Samotność jest niezbędna w każdej pracy, zaś najlepsze warunki osiąga się wśród odwiecznej, wzniosłej Natury, w górskich kryjówkach, w boskim osamotnieniu bezludzia.

Sześciokątny blask w lampie ⇒ sześciokąt widnieje na magicznej lampie Levi’ego. W The Secret Tradition in Freemasonry Waite ukazuje podobny symbol – świetlisty sześciokąt, opisywany jako sześciokąt otoczony przez chwałę słoneczną.