Buławy ogólnie

8 Buław

Ogień – energia, kreatywność i aktywność

Przynależą do żywiołu ognia, który w tarocie symbolizuje życiową energię, swoistą siłę napędową, immanentnie przynależną każdemu człowiekowi, przejawiającą się w działaniach. Ezoteryczne talie tarota zwracają uwagę na siłę życiową, określaną między innymi jako kundalini,Ki (Chi), prana, mana.

Ogień Buław to przecież światło rozjaśniające ciemność, które może być równie dobrze mogące być zwyczajną świecą, zapaloną lampą jak i samym Słońcem w centrum Wszechświata. Podstawowe hasła Buław są wyrażane takimi słowami, jak energia, wola, pragnienie, charyzma. Ich symbolem najczęściej są proste drewniane pałki bądź kije, czasami z zielonymi pędami – podkreśleniem budzącej się przyrody. Istotną cechą Buław jest łatwość porwania każdego człowieka pierwotną, niczym nieskażoną siłą. Kiedy się pojawiają rozpoczynają się czyny i działania, zmiany i nowe wyzwania. Generalnie ujmując Buławy są optymistycznymi kartami, w nich bowiem skrywa się żywotność, entuzjazm i siła. Wiążą się z każdym rodzajem działalności, wymagającym od człowieka szeroko rozumianej aktywności oraz ruchu. W miłości są zdobywcze, a seks cenią sobie bardzo wysoko. Charakteryzują się jednak brakiem prawidłowego rozróżniania, jak i wartościowania uczuć, stąd też bardziej przedmiotowe traktowanie sfery uczuć w przeciwieństwie do Kielichów. Ich kolor jest traktowany jako element negocjacji, akcji, przyszłości zawodowej, rozwoju umysłowego. Stoją zawsze przy planach lub pomysłach, wskazując właściwy czy niewłaściwy kierunek akcji. Wyrażają ducha przedsiębiorczości, wynalazczości, dążenie do doskonałości i sterowania swoim życiem. Cenią sobie wolę, odwagę, ambicję, natomiast chwiejność czy słabość jest ich wrogiem.

Mitologicznym patronem Buław jest Prometeusz, kradnący w wydrążonym pniu zarzewie ognia z królestwa Bogów, przynosząc go ludziom.

Kluczowymi hasłami dla Buław są energia, wola, pragnienie, charyzma. Symbolem Buław – w najbardziej prymitywnej formie bądź postaci – są najczęściej proste drewniane pałki, maczugi lub kije, niekiedy z zielonymi pędami, młodziutkimi gałązkami wyrastającymi ze starego pociemniałego drewna – budzącą się przyrodą. Czasem są kojarzone ilustracyjnie z ogniem jako pochodnie. W wyrafinowanych wersjach są pokazywane berła, pałeczki magiczne, różdżki lub laski, dzięki którym można zebrać i skupić w sobie siłę życiową i osiągać wszystko zgodnie ze swoją wolą. Można sobie wyobrazić Buławę jako batutę dyrygenta, orkiestra wie, komu ma się podporządkować. Buławy kierują rozwijająca się akcją, ludzie wiedza, komu się podporządkować i instynktownie podążają za osobą, dzierżącą ten symbol. Żywioł powiązany z Buławami to ogień, zatem na pierwszy plan wychodzą takie cechy jak: śmiałość, ambicja, przedsiębiorczość oraz inicjatywa.

 

Dariusz Cecuda