3

TrzyPierwszy owoc połączenia jedynki z dwójką. To liczba metafizycznego i subiektywnego świata. Liczba doskonałości, w najwyższym stopniu święta. Najogólniej mówiąc jest afirmacją życia, twórczą ekspresją. To narodziny trzeciej jakości, dziecięcia związku dwóch pierwszych opozycyjnych, ale wzajemnie dopełniających się sił. Jej materializacja przejawia się pod postacią trójkąta. Trójka wykracza poza dualizm i wyraża tzw. prawo trzech. Chodzi tu o troistość natury tego, co decyduje o istnieniu wszelkich rzeczy – dobitnym przykładem jest oczywiście Trójca Święta, czyli trójosobowość Boga. Trójkąt, symbolizujący Trójcę – wyraz kreacji, życia. Po doświadczeniach męskiej jedynki i żeńskiej dwójki trójka wyraża czas łączenia i syntezowania doświadczeń. Również troisty charakter bytu lub świadomości egzystencjalnej człowieka – ciało, umysł i dusza (poziom zwierzęcy, ludzki i duchowy) oraz pełnię realizacji tej świadomości. Dusza, Duch i/lub sfera duchowa. Trzy części człowieka. Twórcze spełnienie mężczyzny i kobiety w postaci dziecka. Liczba ta często pojawia się w Ewangeliach, rozpoczynając dane zdanie, np. Trzeciego dnia…, co jest zapowiedzią głębi znaczenia dalszej części, gdzie z kolei konieczne jest zrozumienie, wykraczające poza przysłowiową dosłowność. Pojawia się ona także w trzech kuszeniach Chrystusa, trzech zaprzeczeniach Piotra, trzech dniach od Śmierci do Zmartwychwstania Chrystusa. Skojarzenie z Trójcą Świętą sprawiło, że w tradycji chrześcijańskiej z trójką wiąże się głębsze, bardziej mistyczne i duchowe znaczenie niż w pitagoreizmie.

W doktrynie numerologicznej liczba reprezentująca kreację i prokreację, siły ducha i płci. Jej moc płynie z faktu, że jako trzecia z kolei liczba naturalna przezwycięża rozdwojenie i sprzeczności obecne w jej poprzedniczce, dwójce. Kojarzy się z Rybami, Strzelcem oraz  Jowiszem, planetą ekspansji i dlatego trójki stale pragną poszerzać swoje horyzonty, tak geograficznie, jak i metaforycznie. Są utalentowane, fantazyjne i radosne, pomysłowe i niezwykle ruchliwe. Wszystko widzą w makroskali, często dochodzą do władzy. Najłatwiej spełnia się w profesjach związanych z podróżowaniem. Mimo iż same pragną osobistej swobody, nie potrafią jej respektować u innych. Trójki cechuje aktywność i zaradność, dzięki czemu potrafią inspirować innych do działania. Są niezwykle elokwentne, co czasami, niestety, przybiera formę gadulstwa. Potrafią zalewać rozmówców morzem słów zupełnie nie licząc się z innymi. Zbyt silny wpływ Trójki może przeistoczyć się we frywolność, próżność i nadmierną powierzchowność. Zrobi wszystko, aby tylko zwrócić na siebie uwagę i stać się centrum zainteresowania. Składa obietnice bez pokrycia, szasta pieniędzmi, nawet kłamie po to, by, choć przez chwilę zrobić wrażenie na otoczeniu. Trójki jako osoby bardzo towarzyskie i wyrafinowane cieszą się dużą popularnością i są mile widziane w każdym towarzystwie. Dzięki swej inteligencji potrafią rozwiązać niemal każdy problem i dostosować się do każdej sytuacji. Jednak ich niespokojna i niestała natura, jaką są obdarzone, jak również nieustanne poszukiwanie rozrywek mogą sprawić, że osoby te roztrwonią swe możliwości twórcze, wyobraźnię oraz uzdolnienia. Osoby będące pod wpływem wibracji Trójki do późnej starości zachowują wewnętrzną młodość i pogodę ducha. Są zawsze otwarte na miłość, piękno, radość, roz-rywkę. Lekcją trójek jest nauczenie się tolerancji oraz harmonii, nie rozpraszanie energii, znalezienie własnego sposobu ekspresji, wyrażania uczuć i myśli, otworzenia się na życie w równowadze. W pozytywnym aspekcie trójka spełnia się w szczęściu, szczerych przyjaźniach, artyzmie. Ma silną potrzebę wyrażania siebie, charakteryzuje się twórczą postawą w każdej dziedzinie, wyobraźnią, czułością, inteligencją, kulturą, logika myślenia i działania. Posiada rzadką umiejętność nieingerencji w życie innych osób. Negatywami trójki jest zawiść, zazdrość, naśladownictwo, brak smaku, pretensjonalność, snobizm, trwonienie sił, uczuć i energii, nieszczerość, agresja, gniew, atak w plecy, krytyka, narzekanie, plotkowanie, niedocenianie innych, kapryśność, próżność, kokieteria, zarozumialstwo. Bliskie są konflikty i samotność, nadmierna zmysłowość.

Do trójki jest przypisany turkus, granat, ametyst, z metali cynk, cyna. Jej dniem jest czwartek, kolorami niebieski, purpurowy, fioletowy. Szczęśliwe liczby trójki to 3, 5, 8. W gronie sławnych trójek są między innymi Andriej Sacharow, Ella Fitzgerald, Karol Dickens, Maria Callas, Rimbaud.

  • Oznacza Cesarza zgodnie z symboliką Tarota Medytacyjnego Mandala Duszy.
  • W Aniołach Kabały Sitael.
  • W runach Thurisaz.
  • W I-Cing heksagram Czun.
  • Na Drzewie Życia sefira Binah.
  • Trzecia czakra Manipura.
  • Trzecia zasada Huny Makia.
  • Chór Trony.

Informacje o poszczególnych liczbach pochodzą z Encyklopedii Numerologicznej Sztuk Mantycznych autorstwa Dariusza Cecudy

Informacje o poszczególnych runach pochodzą z książki Ścieżki i bezdroża runiczne Tomasza Misterki (Dom Księgarski „Ezoteric”)