Zero

0Przede wszystkim symbol nicości i bezwartościowości. Ma jednak odniesienie pozytywne jako symbol początku, gdy rozpatruje się je w sensie wychodzącego od niego i rozwijającego się szeregu liczb. W kosmogenicznym porządku oznacza ono pustkę, którą czeka przyszłość. To wolna, jeszcze nieukierunkowana energia. Obojętne siły tajemne, czekające na wartość, jaką mają im nadać inne liczby. Jest wyrażane przy pomocy pustego koła; to komórka pozbawiona jądra. Umieszczając w jego środku punkt otrzymamy zarówno jedność, jak i solarny symbol. Numerologicznie nie jest liczbą — jest źródłem życia jako całości; wszystkiego, co zostało stworzone. To symbol neutralności, perfekcji, pełni, Centrum, Jedni, całości oraz miłości. Jest mocą stwórczą, źródłem materialnego przejawienia się. Towarzysząc jakiejkolwiek liczbie wznosi ja na coraz bardziej uniwersalny poziom w spirali ewolucji — przykładowo: jeden jest początkiem, dziesięć — nowym cyklem, 100 — panowaniem nad całością.

Informacje o poszczególnych liczbach pochodzą z Encyklopedii Numerologicznej Sztuk Mantycznych autorstwa Dariusza Cecudy