Symbolika

świat universalświat radiantOpracowanie symboliki dotyczy wyłącznie 22 Wielkich Arkanach w odniesieniu do talii Rider-Waite'a, która po raz pierwszy została opublikowana w 1909 roku. Od tamtych dni minęło ponad 100 lat, a dokładniej 113. Talia Rider-Waite'a doczekała się wielu wznowień, a także swoich mutacji, które mniej lub bardziej odwołują się do jej ducha. By odwołać się do paru konkretnych opracowań: Radiant Rider-Waite Tarot, Universal Tarot Lo Scarabeo, Universal Waite Tarot. 
Przyjęte założenia odwołują się do analizy każdego Wielkiego Arkanu, jego symboliki z uwzględnieniem detali. Dla potrzeb Świata Tarota przybliżone zostaną uwagi ułatwiające identyfikację, jak i odniesienie się do poszczególnych Wielkich Arkanów. Większość cech opiera się na taliach ezoterycznych. Należy uwzględnić fakt, że Waite – tworząc własną talię – opierał się na pisemnym opisie poszczególnych symboli, zaczerpniętym z przekładów Levi’ego czy Papusa bądź innych autorów.

22 loscarabeo

 

Symbolika w tarocie klasycznym