5

OięćLudzki mikrokosmos; liczba oznaczająca człowieka; pięć zmysłów; pięć Ran Chrystusa; także krzyż – cztery ramiona to cztery żywioły, natomiast środek, czyli połączenie wszystkich żywiołów w jednym punkcie – eter. Logos: 3 schodzi do skończoności: 2; 3+2=5 – w hinduizmie zjednoczenie Nieba z Ziemią, Ducha z materią; dla pitagorejczyków oznaczała połączenie parzystego z nieparzystym. Najczęściej jest wyrażana za pomocą pentagramu, pięciokąta, pięcioramiennej gwiazdy. Buddyzm uznaje pięć zmysłów, cnót, kolorów, stron świata, żywiołów, które także odnajdujemy u starożytnych Egipcjan czy Greków. Łączy pierwszą liczbę żeńską – 2 i pierwszą męską – 3, albowiem jedynka, jako liczba reprezentująca Boga, pozbawiona jest jakiegokolwiek związku z płcią.

Numerologicznie piątka jest liczbą życia, jego ochrony jako ciągłego procesu tworzenia. To liczba środka, zwrotnego punktu. W systemie dziewięciu liczb przed nią są cztery i za także cztery.

Patrząc od tej strony najdalszym punktem jest jeden, człowiek, z drugiej zaś dziewięć, inni ludzie. To moment akceptacji siebie samego (jeden) na drodze do innych (dziewięć). Piątka jest człowiekiem w sercu swojego ciała, zawartym w czasie i przestrzeni pod postacią pięcioramiennej gwiazdy. To sensualny aspekt człowieka, który poznaje świat poprzez pięć zmysłów, ale równie dobrze może to być punkt zwrotny do wewnętrznego poznania poprzez uruchomienie nadzmysłów i przejście do energetycznego wymiaru. Żywiołem tej liczby jest powietrze, a jej celem poznanie. Powołaniem życiowym Piątek jest pokazywanie innym, że można rozwijać się wewnętrznie, zachowując jednocześnie pełną wolność i niezależność. Osoby te powinny wykorzystać swe życiowe doświadczenia, aby wzrastać duchowo, nie tracąc swego entuzjazmu i żywotności. Ich misją jest zachęcanie innych do działania i stawiania czoła trudnym sytuacjom. Pobudliwe i zmienne piątki mają skłonność do przygód i niepokoju. Pociąga je wszystko, co nowe i nieznane. Dowcipne, ale ich poczucie humoru może denerwować innych. Barwna osobowość i nieodparty urok pozwala im wydostać się z największych kłopotów. Pociąga je nauczanie, dziennikarstwo, praca w wydawnictwie czy reklamie, handlu, turystyce, jak i we wszelkich środkach masowego przekazu. Muszą jednak uważać, bowiem znając pobieżnie wszystkie dziedziny, mogą żadnej z nich nie poznać dogłębnie. Chociaż powierzchownie są zmysłowymi ludźmi natury, to w głębi duszy są magami, czarodziejami zdolnymi do sprawowania władzy nad mocami natury. Lekcją piątki jest nauczenie się korzystania ze swojej wolności bez ranienia i ograniczania innych, akceptowania, jak i inicjowania zmian.

Astrologicznie planetą piątki jest Merkury jak i Uran, metalem rtęć, kamieniami jaspis i akwamaryna. Zodiakalnie przynależą do niej Bliźnięta i Wodnik. Jej dniem jest środa a kolorami pomarańczowy, żółty i jego odcienie. Szczęśliwe liczby to 5, 7, 2. Wśród sławnych piątek są między innymi Mario Yargas Llosa, Marlon Brando, Juliusz Cezar, Micke Jagger, Paul Cezanne, Karol Darwin, Vincent Van Gogh, Abraham Lincoln, Lope de Vega, Fryderyk Chopin, Newton.

  • Piąty arkan tarota to Papież.
  • W Aniołach Kabały Mahasiah.
  • W runach Raido.
  • W I-Cing heksagram Sü.
  • Na Drzewie Życia sefira Geburah.
  • W Hunie piąta zasada Aloha.
  • Piąta czakra Vishuddha.
  • Chór Moce.

Informacje o poszczególnych liczbach pochodzą z Encyklopedii Numerologicznej Sztuk Mantycznych autorstwa Dariusza Cecudy

Informacje o poszczególnych runach pochodzą z książki Ścieżki i bezdroża runiczne Tomasza Misterki (Dom Księgarski „Ezoteric”)