16

16Regeneracja poprzez klęskę.

Człowiek (1) wobec odpowiedzialności i miłości (6). Łatwo o egoizm w związkach i/lub instrumentalne traktowanie partnerów bądź współpracowników. Wskazuje na empatię i rzetelną współpracę jako zasadnicze doświadczenie życiowe. Miłość i odpowiedzialność. Osoba posiadająca tą liczbę w portrecie, w poprzednim wcieleniu zlekceważyła czyjeś uczucie. Być może opuściła rodzinę i dzieci, nie wywiązała się z rodzicielskich zobowiązań. Skrzywdziła kogoś, niewykluczone, że więcej niż jedną osobę. Ten dług przynosi trudności w życiu uczuciowym i rodzinnym, co może przejawiać się poprzez nieudane, nieszczęśliwe związki, izolację i samotność, fałszywych przyjaciół, niekorzystne przyjaźnie Lekcją szesnastki jest nauczenie się dokonywania mądrych wyborów. Ponad własne zachcianki i przyjemności należy przedkładać dobro innych, bliskich osób. Nie oczekiwać wzajemności, lecz dawać z siebie jak najwięcej. Koniecznie pracować nad odpowiedzialnością wobec innych. Budować relacje z drugim człowiekiem na bardziej subtelnym planie, wykluczającym egoizm, zazdrość, ambicję czy współzawodnictwo.

  • W Tarocie Medytacyjnym „Mandala Duszy” – Wieża
  • W Aniołach Kabały – Hekamiah
  • W runach – Sowelo
  • W I-Cing heksagram – Jü

Informacje o poszczególnych liczbach pochodzą z Encyklopedii Numerologicznej Sztuk Mantycznych autorstwa Dariusza Cecudy