Zespołowa praca Czwórki Buław

Czwórka Buław — zespołowa praca celem stworzenia czegoś użytecznego i trwałego.

Urzeczywistnienie, realizacja tak wspaniałej idei, wizji wymaga czasu. Z biegiem lat do owego początku przyszłości trzeba przyciągnąć innych, równie ambitnych i utalentowanych ludzi, by ów zamysł mógł się spełnić. Mamy zatem do czynienia z początkiem dzieła, z wizjonerami, którzy z poświęceniem opracowują nowe plany, kładąc zarazem podwaliny pod coś nowego. Takie partnerstwo jest prototypem społeczności bądź jakiegokolwiek innego zgrupowania, w którym całość jest ważniejsza od jej poszczególnych części składowych. Utrwalenie, formalizacja stosunków biznesowych, prywatnych, partnerskich w spółki, związki z perspektywą na przyszłość. Ustalenie zasad współpracy lub współżycia, które stwarza ograniczenia dla obu stron, ale jednocześnie pozwala na korzystny rozwój stosunków dla obu partnerów.

Blaski mówią o osiągnięciach w dziedzinie idei. Karta charakterystyczna dla profesjonalistów osiągających sukces i uznanie: projektantów i nowatorów. Tworzenie kanonów piękna i elegancji. Dowcip, bystrość umysłu; najbardziej wyrafinowane sztuki należące zarówno do kultury materialnej jak duchowej.

Cienie ostrzegają przed dekadentyzmem, przywiązywaniem najwyższej uwagi do zbytecznej etykiety i ceremoniału. Brak kontaktu z realiami życia, prowadzący do egzystencji skrępowanej sztucznymi zasadami. Snobizm i poczucie wrodzonej wyższości oparte wyłącznie na tradycji. Inspiracja twórcza staje się ograniczona i konwencjonalna.

Mandala Duszy — Dariusz Cecuda

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *