As Buław żywiołu Ognia

As Buław

As Buław — moment poczęcia człowieka.

Chwila, gdy uświadamiamy sobie, czym chcemy być. Przebłysk inspiracji w pracy twórczej. Chwila odkrycia czegoś ważnego w sobie samym. Przełomowy czyn; krok, który zadecyduje o naszej przyszłości, rozpoczynając łańcuch zdarzeń, prowadzących do celu, który sobie obraliśmy. Wola pobudzona do działania celuje prosto w środek tarczy.

W blaskach przynosi zdolności twórcze, płodność, oryginalność, poczęcie, męskość; cechuje go męska, pozytywna siła sprawcza. To pierwotna energia i wigor żywiołu ognia. Intuicja. Naturalna płodność przyrody. Arkan mówi o początku czegoś nowego, rozpoczęciu nowych przedsięwzięć, podstawie przyszłego sukcesu i obfitości. Także: inspiracja artystyczna, pomysłowość, innowacje.

W cieniach wskazuje na impotencję, jałowość, bezpłodność; również dumę, zachłanność, skąpstwo; nadmierną pewność siebie, która kończy się katastrofą.

Mandala Duszy — Dariusz Cecuda

Kluczowe słowa numerycznych Buław

34As — Twórcza siła; Entuzjazm; Zaufanie; Odwaga, pewność siebie

Dwójka — Siła osobista; Śmiałość, zuchwalstwo; Oryginalność

Trójka — Poszukiwanie; Przezorność, przewidywanie; Przywództwo, umiejętność przewodzenia

Czwórka — Uroczystość; Wolność; Podniecenie, podekscytowanie

Piątka — Niezgodność; Współzawodnictwo; Nieład, bałagan, awantura

Szóstka — Triumf; Wychwalanie; Duma, zarozumiałość, pycha

Siódemka — Agresja; Przekora, wyzwanie; Skazanie, przekonanie

Ósemka — Szybka akcja, działanie; Zakończenie; Nowości

Dziewiątka — Defensywność; Wytrwałość; Wytrzymałość, siły życiowe

Dziesiątka — Obciążenie; Walka; Przekraczanie granic zdrowego rozsądku

 Joan Bunning — tłumaczenie Magda Siczek

Kluczowe słowa numerycznych Kielichów

48As — Siła emocji; Intuicja, przeczucie; Intymność; Miłość

Dwójka — Związki; Rozejm, zawieszenie broni; Przyciąganie, powab, atrakcyjność

Trójka — Obfitość, bogactwo; Przyjaźń; Społeczność, wspólnota

Czwórka — Samopochłanianie; Apatia; Ruch wewnętrzny

Piątka — Strata; Osierocenie, żałoba; Żal

Szóstka — Dobra wola; Niewinność, prostoduszność; Dzieciństwo

Siódemka — Pobożne życzenia; Opcje; Trwonienie, rozproszenie

Ósemka — Głębokie znaczenie; Ruch do przodu, przeniesienie; Zmęczenie

Dziewiątka — Spełnienie, wypełnienie, zaspokojenie; Satysfakcja; Zmysłowa przyjemność

Dziesiątka — Radość, uciecha; Pokój; Rodzina

Joan Bunning — tłumaczenie Magda Siczek

Kluczowe słowa numerycznych Mieczy

62As – Siła mentalna; Prawda; Sprawiedliwość; Hart ducha

Dwójka – Blokada emocji; Unikanie, uchylanie się; Patowa sytuacja

Trójka – Rozdarte serce, miłosny zawód; Samotny; Zdrada

Czwórka – Odpoczynek; Kontemplacja, rozmyślanie; Ciche, spokojne przygotowanie

Piątka – Samozainteresowanie; Niezgoda, dysonans; Jawny dyshonor

Szóstka – Przygnębienie, chandra; Regeneracja; Podróż

Siódemka – Ucieczka; Styl samotnego wilka; Ukryty dyshonor

Ósemka – Ograniczenia; Konfuzja; Bezsilność

Dziewiątka – Zmartwienie; Wina; Udręczenie, ból

Dziesiątka – Poza dnem; Mentalność ofiary; Męczeństwo

Joan Bunning – tłumaczenie Magda Siczek

Kluczowe słowa numerycznych Pentakli

76As – Siła materialna; Rozkwit; Praktyczność; Ufność

Dwójka – Podstępność; Elastyczność; Zabawa, radość

Trójka – Praca zespołowa; Planowanie; Kompetencja

Czwórka – Posiadanie; Kontrola; Blokada zmian

Piątka – Ciężkie czasy; Choroba; Odrzucenie

Szóstka – Mieć/nie mieć; Środki, zasoby; Wiedza; Siła

Siódemka – Ocena, wycena; Nagroda; Kierunek zmian

Ósemka – Pracowitość, pilność; Wiedza; Detale

Dziewiątka – Dyscyplina; Samozaufanie; Wyrafinowanie, subtelność, wytworność, dystynkcja

Dziesiątka – Dostatek; Trwałość; Umowa, porozumienie

Joan Bunning – tłumaczenie Magda Siczek