Nowa działalność Trójki Buław

Trójka Buław

Trójka Buław — po okresie planowania podejmujemy nową działalność.

Postanawiamy zmienić sposób życia i teraz robimy już coś, aby osiągnąć to, co zamierzyliśmy. Młoda osoba czyni pierwsze kroki i odkrywa świat. Przyjęliśmy nową pracę.

W blaskach pomyślny początek wielkiego przedsięwzięcia. Oryginalne idee znajdują właściwy dla siebie wyraz. Inspiracja zostaje nagrodzona. Siła rodząca się z przedsiębiorczości i starań wspieranych mocnymi przekonaniami. Jest to kara artysty i wynalazcy, który marzenia wciela w rzeczywistość.

Cienie ostrzegają przed brakiem siły przebicia, niemożność jasnego wyrażania swych idei, pogoń za czymś nierealnym. Brak związku między wyobraźnią a światem materialnym. Rozczarowanie rzeczywistością, czego skutkiem jest ucieczka w świat fantazji. Imponujące plany, z których nic nie może wyniknąć. Niemożność znalezienia praktycznych środków wyrazu dla swoich pomysłów.

Mandala Duszy — Dariusz Cecuda