Blaski i cienie Szóstki Buław

Blaski:

Zwycięstwo, triumf, nadejście jakichś wspaniałych wiadomości. Całkowite spełnienie najważniejszych pragnień i nadziei. Sukces zdobyty dzięki ciężkiej pracy i oryginalność umysłu; zadowolenie z osiągnięć. Zręczne pokonanie przeciwników dzięki użyciu nie siły, lecz dyplomacji.

Cienie:

Spóźniona wiadomość, obawy o wynik wszelkich spraw, niepokój dotyczący ukrytych poczynań wrogów.

Tarot — Alfred Douglas

Blaski i cienie Czwórki Buław

Blaski:

Osiągnięcia w dziedzinie idei. Karta charakterystyczna dla profesjonalistów osiągających sukces i uznanie: projektantów i nowatorów. Tworzenie kanonów piękna i elegancji. Dowcip, bystrość umysłu; najbardziej wyrafinowane sztuki należące zarówno do kultury materialnej jak duchowej.

Cienie:

Dekadentyzm,   przywiązywanie najwyższej wagi do zbytecznej etykiety i ceremoniału. Brak kontaktu z realiami życia, prowadzący do egzystencji skrępowanej sztucznymi zasadami. Snobizm i poczucie wrodzonej wyższości oparte wyłącznie na tradycji. Inspiracja twórcza staje się ograniczona i konwencjonalna.

Tarot — Alfred Douglas

Blaski i cienie Asa Buław

Blaski:

Zdolności twórcze, płodność, oryginalność, poczęcie, męskość; męska, pozytywna siła sprawcza. Pierwotna energia i wigor żywiołu ognia. Intuicja. Naturalna płodność przyrody. Karta wskazuje początek czegoś nowego, rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, podstawę przyszłego sukcesu i obfitości. Także: inspiracja artystyczna, pomysłowość, innowacje.

Cienie:

Impotencja, jałowość, bezpłodność; także duma, zachłanność, skąpstwo; nadmierna pewność siebie, która kończy się katastrofą.

Tarot — Alfred Douglas