Małe Wtajemniczenia

Cztery kolory (rzędy, serie, ciągi) kart Małych Wtajemniczeń Tarota są kojarzone z czterema żywiołami Starożytności. Każdy kolor reprezentuje jeden z czterech żywiołów, które determinują charakter i znaczenie kart w danym kolorze.

  • Buławy: Ogień energia, kreatywność i aktywność.
  • Kielichy: Woda uczucia, emocje, miłość, relacje i intuicja.
  • Miecze: Powietrze — myśl, intelekt, komunikacja i konflikty.
  • Pentakle: Ziemia — kwestie materialne, praca, zdrowie fizyczne, pieniądze i praktyczność.

Karty liczbowe mają swoistą sekwencję znaczeń, od początkowej idei Asów, aż do jej kompletności i manifestacji w Dziesiątkach. Możemy analizować w kategoriach symbiozy Tarota z Kabałą. W uproszczeniu znaczyłoby to, iż As Buław dotyczy nowych poszukiwań i odkryć, a As Kielichów — nowych etapów w relacjach lub inspiracji. Faktyczne znaczenia są bardziej skomplikowane, ponieważ łączą skojarzenia historyczne, kontekst karty w talii i w rozkładzie oraz własne doświadczenia tarocisty związane z tą kartą.

Są interpretatorzy poddający w wątpliwość ogólniej przyjęte powiązania Buław z Ogniem, a Mieczy z Powietrzem. Ich zdaniem należy tutaj dokonać zamiany: Buławy — Powietrze, Miecze — Ogień.

Koncepcja czterech żywiołów stanowi kamień węgielny studiów ezoterycznych. W jej rozwinięciu, żywioły nie są czyste; każdy zawiera cząstki pozostałych żywiołów. Idąc dalej, każdy żywioł da się rozdzielić na 16 podelementów. Te z kolei nakładają się na dwanaście domów astrologicznych. W rezultacie mówi się subelementach: Ogień Ognia, Ogień Wody, Ogień Powietrza, Ogień Ziemi, Woda Wody, Woda Ognia... itp. Tam gdzie subelement nakłada się na taki sam żywioł, powstaje czysta forma, kwintesencja żywiołu. Ogień Ognia jest czystym Ogniem. Natomiast Ziemia Ognia to cechy Ziemi w Ogniu, cechy wspólne.

Na przykładzie Wody: czysty żywioł Wody, czyli Woda Wody, przedstawia spokojne jezioro. Ogień Wody to rwący potok, albo burza na morzu. Powietrze Wody – chmury i para wodna. Ziemia Wody — lód, zlodowaciały śnieg.

Jak to się ma do Tarota? W przypadku Kart dworskich odniesienia są oczywiste. Królowie są Ogniem, ale równocześnie każdy z czterech należy do innego koloru. Zatem Król Buław to Ogień Ognia, a Królowa Buław to Woda Ognia, Rycerz — Powietrze Ognia, Giermek — Ziemia Ognia, itd. Wiedza o subelementach pomaga w interpretacji znaczeń Kart dworskich.

Tradycyjna talia tarota składa się z 78 kart, wśród których rozróżniamy 22 Wielkie Arkana oraz 56 Małych Arkanów. W zestawie Małych Arkanów cechą wyróżniającą są atrybuty, przypisane poszczególnym ciągom kart. Zaliczamy do nich buławy, kielichy, miecze oraz pentakle. Nazwy te ulegały zmianom na przestrzeni wieków, stąd też można spotkać się z innymi określeniami, takimi jak kije, kubki, szpady, denary, puchary, berła, monety. Każdy ciąg Małych Arkanów zawiera 14 kart — cztery dworskie (giermek — także zwany jako paź, walet, goniec; rycerz — inaczej kawaler, jeździec; królowa — dama, sybilla; król — faraon) i dziesięć numerowanych od asa do dziesiątki. Tak szerokie zróżnicowanie nazw poszczególnych kart w zestawie Małych Arkanów wynika z tłumaczeń, dokonywanych z różnych języków i przez ludzi, którzy często gęsto nie mieli nic wspólnego z tarotem i ezoteryką w szerokim słowa tego znaczeniu.
Wielkie Arkana dotyczą pojęć archetypowych i uniwersalnych, symbolizują życiową drogę człowieka, jak i prezentują dwadzieścia jeden podstawowych pierwiastków Wszechświata. Odnoszą się przede wszystkim do życia duchowego i psychicznego człowieka, są zapisem archetypów — wzorców zakodowanych w zbiorowej podświadomości, wspólnych całej ludzkości. Najprostszy i zarazem najmniej skomplikowany podział Wielkich Arkanów zawiera się w trzech siedmiocyfrowych ciągach kart. Rozłożone w trzech rzędach odzwierciedlają życiową drogę człowieka, jego duchowy i psychiczny rozwój oraz rozumienie otaczającego go świata. Są jednocześnie silnym przekazem kosmicznej energii.

Małe Wtajemniczenia, które można także śmiało nazwać Małymi Tajemnicami Życia, odnoszą się bardziej bezpośrednio do ludzkiego życia i ich zadaniem jest jego uporządkowanie, nadanie mu kierunku rozwoju. Zawierają w sobie symboliczną, ale nie tylko, odpowiedź w sferze zwyczajnych, codziennych problemów czy określonych sytuacji. Podobnie jak w Wielkich Arkanach, tak i tu możemy spotkać się z różnicami w numeracji i nazwach kart.
Ciąg 56 kart w ezoterycznym aspekcie jest dzielony, począwszy od kart dworskich aż do numerycznych, na cztery żywioły — ogień, wodę, powietrze i ziemię. W głębszym znaczeniu te cztery elementy symbolizują w praktyce tradycyjnej magii cztery światy — świat umysłu, serca, woli oraz ciała.

Niezależnie od podziału na karty dworskie i numerowane występują jeszcze inne systematyzacje Małych Arkanów. Pierwsza jest związana z tzw. bramami. Jest ich dziewięć, a odpowiadające im karty to trójka Buław, piątka i ósemka Kielichów, szóstka i ósemka Mieczy oraz as, szóstka, dziewiątka i dziesiątka Pentakli. Istotną cechą kart-bram jest dopełnienie znaczenia karty przy tak złożonej strukturze, jaką jest natura człowieka, wyobrażana energią buław, uczuciem kielichów, rozumem mieczy i czynem Pentakli. Inna podporządkowuje Małe Arkana Wielkim poprzez przypisanie poszczególnych kart do konkretnych Wielkich Arkanów. I tak karty dworskie Buław (począwszy od króla do giermka) odpowiadają w kolejności Magowi, Papieżycy, Cesarzowej, Cesarzowi; Mieczy – Eremicie, Sprawiedliwości, Rydwanowi, Kochankom; Kielichów — Mocy, Wisielcowi, Śmierci, Umiarkowaniu; Pentakli — Słońcu, Księżycowi, Gwieździe, Wieży. Karty numeryczne Buław i Mieczy odpowiadają Wielkim Arkanom począwszy od I do X, zaś Kielichy i Pentakle — XI-XX.

Tak jak Wielkie Arkany są przypisane poszczególnym ścieżkom na Drzewie Życia, tak karty Małych Arkanów także podporządkowano Drzewu Życia, ale nie ścieżkom lecz sefirom. I tak asy są powiązane z Kether, dwójki i królowie —z Chokmah, trójki i królowe — z Binah, czwórki — z Chesed, piątki — z Geburah, szóstki i rycerze — z Tifereth, siódemki — z Netzah, ósemki — z Hod, dziewiątki i giermkowie — z Jesod, dziesiątki — z Malkuth.

 

[table “6” not found /]